Ådalsån, Västernorrlands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 59,4
Vattendragslängd (km) 74,4
Höjd över havet (m) 123-415
Flodområde 40-Indalsälven
Topografisk karta 18H-SV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Lokal E elfiske

696320

156565

Lyckemyran vattenkemi
bottenfauna
elfiske

696000

156850

Lokal C elfiske

695980

156855

Gamla bron elfiske

695915

156860

Nedre lokalen elfiske

695835

156920


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se