Vattenkemisk säsongsvariation i Hovgårdsån
vid Munkhättan


Säsongsvariation för vattenföring och valda variabler under perioden 1995-2000. Månadsvärdena är normaliserade mot medelvärdet för hela perioden.

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se