Länkar till andra webbsidor om kalkning och försurning

Myndigheter

  • Skogsstyrelsen: 1 2 3 4

Länsstyrelser

    • Västra Götaland: 1 2
    • Skåne: 1 2

Andra organisationer

Utländska webbsidor

 

Marcus Sundbom, Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-03. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se