Örvallsbäcken 4241, Gävleborgs län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela örvallsbäcken:
Total area (km2) 6,7
Vattendragslängd (km) 6,5
Höjd över havet (m) 126 - 458
Flodområde 45 - Delångersån
Topografisk karta 15G-NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Lokal 4241 vattenkemi
bottenfauna

684091

154384

Lokal 4071
elfiske

684014

154325

Lokal 4070 elfiske

683998

154324


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se