Örvallsbäcken 4250, Gävleborgs län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela örvallsbäcken:
Total area (km2) 6,7
Vattendragslängd (km) 3,2
Höjd över havet (m) 117 - 458
Flodområde 45 - Delångersån
Topografisk karta 15G - NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Lokal 4250 vattenkemi
bottenfauna elfiske

684262

154542

Lokal 4245
elfiske

684219

154490

Lokal 4242 elfiske

684131

154456

 Lokal 4240 elfiske  684098  154399

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se