Källsjöån, Gävleborgs län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Blacksås elfiske

683580

155010

Källsjöklack vattenkemi
bottenfauna
elfiske

683563

155010

Hyckelberget elfiske

683540

155080

Total area (km2) 23,5
Vattendragslängd (km) 36,8
Höjd över havet (m) 95-457
Flodområde 46-Nianån
Topografisk karta 15H-NV,15G-NO

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se