Sällevadsån, Kalmar län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Sällevadsån:
Total area (km2) 101,9
Vattendragslängd (km) 72
Höjd över havet (m) 122 - 287
Flodområde 74, Emån
Topografisk karta 6F SO, 6F NO, 6F NV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Åbro, ovan väg vattenkemi
bottenfauna elfiske

636825

148825

2 km SV Boda
elfiske

637165

148880

V om Ljusegöl elfiske

636985

148890


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-02-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se