Storselsån, Västernorrlands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 96,6
Vattendragslängd (km) 74,7
Höjd över havet (m) 256-535
Flodområde 34-Gideälven
Topografisk karta 20I-SV, 20I-NV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Storsele
gamla bron
vattenkemi
bottenfauna
elfiske

707195

161570

Kajsa-Stinamyren elfiske

707170

161580

Stormyren elfiske

707160

161585


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se