Strönhultsån (Tosthultsån), Skåne län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 56,6
Vattendragslängd (km) 68,9
Höjd över havet (m) 83-160
Flodområde 87-Skräbeån
Topografisk karta 03E NV, 04E SV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

S Hunshult elfiske

625230

141215

Gamla
Kvarnen
vattenkemi
bottenfauna
elfiske

625195

141220

N Ubbasjön elfiske

625180

141210


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se