Atmosfärskemi

Syften
  • ge data över mängden föroreningar i gas- och aerosolform som kommer in i området
  • bidra till bättre skattning av torrdepositionen, t.ex. av kväve, som tas upp av trädkronorna

Gaser och aerosoler kan påverka både träd och undervegetation direkt eller indirekt via föroreningar som går ned i marken och ytvattnet. De mäts kontinuerligt av både aktiva och passiva samlare.

Variabler
SO2 och NO2 i alla områden; partikulärt SO4 plus sammanlagda mängden partikulärt och gasformigt NO3 och NH4 i Gårdsjön

För ytterligare information se IVL.

Luftens innehåll av gaser och torra partiklar kan mätas passivt med absorberande dosor som sitter ute en viss tid eller som här med aktiv insugning av luft. (Vavihill, Söderåsen.)

 


Kontaktpersoner: Hans.Hultberg@ivl.se (Gårdsjön), Karin.Kindbom@ivl.se (alla områden)