Meteorologi

Syften
  • beskriva klimatets tillstånd och förändringar, eftersom alla ekosystemsprocesser är mer eller mindre beroende av klimatförhållandena
  • upptäcka perioder med extrema väderförhållanden och händelser som stressar träden
  • bygga upp en databas som kan bidra till att förutsäga ekosystemens reaktion vid framtidsscenarier

De flesta variablerna mäts i automatiskt registrerande apparatur om möjligt på en öppen plats centralt i området.

Variabler
nederbörd, snötäcke, lufttemperatur, marktemperatrur, vindriktning, vindstyrka, relativ luftfuktighet, globalinstrålning

 
Mast för kontinuerlig registrering av vindstyrka och -riktning, luftfuktighet, temperatur och globalstrålning. (Gammtratten)

 

Kontinuerligt registrerande regnmätare. (Gammtratten)


Kontaktperson: Lars.Lundin@ma.slu.se