Nederbördskemi

Syfte
ge data över mängden luftföroreningar som kommer in i området via nederbördsvattnet

Nederbördsuppsamlarna, som står på en öppen plats i eller nära IM-området, töms en gång per månad. Genom att dels registrera nederbördsmängden, dels analysera halten av ämnen kan man beräkna hur mycket av ämnena som faller ned i området.

 

Variabler
Cl-, SO4-, NO3-, NH4+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, pH och vattenvolym

För ytterligare information se IVL.

Flaskan (t.v.), som samlar regnvatten, täcks med aluminiumfolie för att inte ljuset skall orsaka tillväxt av alger, som kan störa ämnesbalansen i vattnet. I snösäcken samlas snö som senare smälts före mätning av mängd och analys av kemi.

 


Kontaktpersoner: Hans.Hultberg@ivl.se (Gårdsjön), Karin.Kindbom@ivl.se (alla områden)