Skogsskador

Syfte
ge tidig kvantitativ indikation på förändringar i trädens fotosyntesapparat

Trädens hälsa påverkas av många både naturliga, främst klimatbetingade och biologiska, samt människoskapade faktorer. Effekter återspeglas i första hand i trädens barr- och bladmassa. Eftersom granen är dominerade trädart i IM-områdena görs observationer på den.

Hos granen observeras årligen i juli-september barrtäthet och missfärgning hos barren på den ljusutsatta delen av kronan. Två personer bedömer oberoende av varandra cirka 100 träd på cirkelprovytor, fördelade över hela området.

 

Variablesr
kronutglesning, missfärgning av barr, annan skada, trädklass

 
Kronutglesning och missfärgning av barr skattas av två personer oberoende av varandra. Därefter enas de om ett värde.

 


Kontaktperson: Ulf.Grandin@ma.slu.se