Riksinventering 2000

Bottenfaunaprov

Ett axplock av mellansvenska bottendjur. Husbyggande nattsländor, dagsländan Ephemera, vulgata, sävsländan Sialis, lutaria, en fåborstmask och en märlkräfta Gammarus pulex.