Riksinventering 2000

Bottenfaunaprov

Husbyggande nattsländelarver av familjen Limnephilidae.