Riksinventering 2000

Högtryck på kemlab.

Labpersonal och vagnar med inkomna provflaskor trängs i korridoren.

Mairon analyserar kväve i vattenprover