Miljömålsuppföljning 2005

Kemisk provtagning i sjöar


741699 159012 KUOLETISJAURE. Berget Ramek till vänster och sjön SAGGAT i bakgrunden


752229 165291


Lavasjokk nära 754740 165018


747068 158765


754958 157719


759685 165066 PÄIVEJAURE