Riksinventering 2000

Tillståndsklassning av pH i sjöar

Referens: Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket Rapport 4913. 1999
Klassindelning:
1: pH > 6,8
2: 6,8 >= " > 6,5
3: 6,5 >= " > 6,2
4: 6,2 >= " > 5,6
5: 5,6 >= pH