Miljömålsuppföljning 2005

Tillståndsklassning av pH i sjöar

OBS! Kartan är skapad från preliminära analysresultat för pH. Enskilda objekts klassning kan därför vid ett senare tillfälle få ett annat utfall när kvalitetsgranskning har utförts.

Referens: Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket Rapport 4913. 1999

Klassindelning:
1: pH > 6,8
2: 6,8 >= " > 6,5
3: 6,5 >= " > 6,2
4: 6,2 >= " > 5,6
5: 5,6 >= pH