Sjöinventeringar hösten 2008

av ca 1040 sjöar

Detta innebär att:

* Provtagning pågår september till december

* Institutionen för miljöanalys på SLU koordinerar arbetet, analyserar alla prover och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Sjöinventeringarna finansieras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelser ute i landet deltar med provtagare.

Provtagningsstatus etc

aktuell karta över provtagna sjöar:

* Nationella omdrevssjöar

* Extra (regionala) omdrevssjöar

* Samtliga omdrevssjöar och klassade pH-värden


* 2007 års inventerings klassade pH-värden

* 2005 års inventerings klassade pH-värden

* 2000 års inventerings klassade pH-värden

* Data från tidigare inventeringar


Provtagning inleddes av Jämtlands Flyg AB 2008-09-07 med 175 prov från fjällområdet norr om Östersund

Westhelikopter AB startade sin provtagning 2008-09-28 med början i norra Värmland och fortsätter norrut

T.o.m 2008-10-02 har 312 prov registrerats

T.o.m 2008-10-10 har 598 prov registrerats.
Jämtlands Flyg AB har provtagit 189 av 203 sjöar medan Westhelikopter AB 409 av 839

T.o.m 2008-10-16 har 804 prov registrerats.
Jämtlands Flyg AB har avslutat sin provtagning. Westhelikopter AB har nu provtagit 601 av 839 sjöar

T.o.m 2008-10-23 har 983 prov registrerats.
Westhelikopter AB har nu provtagit 778 av 839 sjöar

2008-10-26. Helikopterprovtagningarna är avslutade

2008-11-26. De två återstående proven på Gotland togs i Länsstyrelsen i Gotlands läns regi och som därmed avslutade höstens sjöinventering

Helikopterprovtagningen utföres av Westhelicopter AB och Jämtlands Flyg AB

2008-11-27

Ansvarig för årets inventering är Jens Fölster, telefon 018-673126