Kalkinventering 2008

Kemisk provtagning i kalkmålsjöar

Röd markering anger registrerat prov