Sjöinventeringar hösten 2009

av ca 1160 sjöar

Detta innebär att:

* Provtagning pågår september till december

* Institutionen för vatten och miljö på SLU koordinerar arbetet, analyserar alla prover och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Sjöinventeringarna finansieras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelser ute i landet deltar med provtagare.

Provtagningsstatus etc

aktuell karta över provtagna sjöar:

* Nationella omdrevssjöar

* Extra (regionala) omdrevssjöar

* Samtliga omdrevssjöar och klassade pH-värden


* 2008 års inventerings klassade pH-värden

* 2007 års inventerings klassade pH-värden

* 2005 års inventerings klassade pH-värden

* 2000 års inventerings klassade pH-värden

* Data från tidigare inventeringar


Provtagning inleddes av Jämtlands Flyg AB 2009-09-06 med 93 prov från fjällområdet.

2009-09-09. Provtagningen i fjällområdet avslutad med prov från 216 sjöar.

2009-09-14. 50 målsjöar för kalkning provtogs i Västra Götaland före en nära förestående kalkning. Dessa sjöar kommer att provtagas igen efter kalkningen. Presentation av dessa sjöar görs här ej.

2009-09-23. De 193 sjöarna inom rutt 2 klara. Med undantag av södra Norrlands kustområde är Norrlands sjöar nu provtagna.

2009-11-24. Samtliga 5 rutter är nu avklarade och all provtagning inom 2009 års omdrev inkl regionala tillägg är avslutad.

Helikopterprovtagningen utfördes av Jämtlands Flyg AB

2009-11-24

Ansvarig för årets inventering är Jens Fölster, telefon 018-673126