SLU logo (till SLU) Institutionen för miljöanalys
 

 

Databank för vattenkemi
   Klorofyll inkl. blandprov
   Belastningsberäkningar
Databank för växtplankton
Excelfil Påväxtalger (Bentiska kiselalger)
Databank för djurplankton
Databank för bottenfauna
Databank för sediment
Databank för vegetation

Riksinventeringar av sjöar och vattendrag
Omdrevssjöar före 2012
Omdrevssjöar från 2012

Externa data
   SRK (samordnad recipientkontroll)
   Biologiska data

Sjöbeskrivningar, intensivsjöar

Lösenordsskyddade databanker

Kommentarer eller frågor till: webmaster@vatten.slu.se

Vid akuta störningar ring eller sms:a 070-2562444