Filer för Vättern från 2004


BF=Bottenfauna, VPL=Växtplankton, ZPL=Djurplankton
Utförare: 2004-2007 Pelagia/Analycen, från 2008 Pelagia/Eurofins

Contents of /download/DV/Vattern/OLD (ersatta av rev data nedan)/


   Name                Size Kind             Last Modified

 Vattern_BF2007.zip         10K  document           10-02-25, 14.24
Vattern_BF2008.zip 15K document 10-02-25, 14.25