Älgarydssjön, Jönköpings län

Sjönummer 633989-140731, h.ö.h. 201 m, Flodområde 98, Lagan

Form, omgivning, vatten Vattenkemi Övrig kemi Växtplankton Bottendjur Fisk, djurplankton

Föregående 26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se