Bysjön, Värmlands län

Sjönummer 658086-130264, h.ö.h. 123,1 m, Flodområde 108/131,Upperudsälven

Form, omgivning, vatten Vattenkemi Växtplankton Bottendjur Fisk, djurplankton

Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se