Fräcksjön, Älvsborgs län

Sjönummer 645289-128665, h.ö.h. 58 m, Flodområde 108, Göta älv

Form, omgivning, vatten Vattenkemi Växtplankton Bottendjur Fisk, djurplankton

Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Uppdaterad . Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se