26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.
Gunnar Persson, Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala.
Naturvårdsverkets rapport 4552. ISBN 91-620-4552-0. ISSN 0282-7298

Beställningsadress:
Naturvårdsverket
Kundtjänst
106 48 Stockholm

Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-698 15 15

E-post: kundtjanst@environ.se
Internet-hemsida: http://www.environ.seKommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se