Fysikalisk-kemiska förhållanden:

Vattenkemiska och fysikaliska medelförhållanden april-okt år 1989-93
  Försurning Växtnäring Organiskt material
Kond
(mS/m)
pH
 
Alk
(mekv/l)
SO4
(mekv/l)
Tot-P
(µg/l)
Tot-N
(µg/l)
NH4-N
(µg/l)
NO3-N
(µg/l)
Abs420f
(µg/l)
CODMn
(mg/l)
TOC
(mg/l)
Siktdjup
(m)
Epilimnion 3,3 5,42 0,004 0,155 8 422 15 184 0,088 6,43 6,4 4,3
Bottenvatten 3,4 5,2 0,001 0,155 9 449 25 197 0,104 7,01 6,5

Vattentemperatur i ytvatten (månadsmedel, min, max 1989-93)
Vattentemperatur i ytvatten (månadsmedel, min, max 1989-93
Syrgashalter i bottenvatten (månadsmedel, min, max, 1989-93, 9m)
Syrgashalter i bottenvatten (månadsmedel, min, max, 1989-93, 9m)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i epilimnion (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i epilimnion (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i bottenvatten (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i bottenvatten (månadsmedel, 9m, 1989-93)



Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se