Sedimentens metallhalter och giftighet :

Metallhalter (mg/kg torrvikt) och glödgningsförlust (% av torrvikt) relaterat till beräknade bakgrundshalter.
  %GF Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Profundalsediment 15 1,3 52 30 0,22 46 87 180
Bakgrundshalt - 0,4 35 20 0,10 30 10 175
Kontamineringsfaktor - 3,3 1,5 1,5 2,2 1,5 8,7 1,0

Biotest med hinnkräftor (Daphnia magna) visar att substanser utlakade ur detta sediment orsakar starkt förhöjd dödlighet som ytterligare höjs vid test efter 14 och 26 månader.Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se