Växtplankton:

Total biovolym, 0-4 m (månadsmedel, min, max 1989-93)
Total biovolym, 0-4 m (månadsmedel, min, max 1989-93)
Total biovolym, säsongmedel (april-okt), 1989-93 ( mm3/l):
min medel max
0-6 m djup0,068 0,110 0,151
Olika alggruppers volumsandel (%)
Cyanophyceæ 3
Cryptophyceæ 13
Dinophyceæ 45
Raphidophyceæ 0
Chryso- &Haptophyceæ 22
Bacillariophyceæ 0
Chlorophyta 15
Övrigt 1


Mest massutvecklande grupp: Chrysoph. (flera arter monader)

Mest mellanårsvariabla grupp: Dinophyceæ (flera arter)
Antal taxa per säsong (1992-93): 47
Antal taxa i aug/medelant. taxa/mån: 23/24
Antal försurningsgynnade arter: 3
Antal eutrofigynnade arter : 0Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se