Bottendjur:

Total biomassa 1989-93, höst (g/m2)
  min medel max
Profundal (29-32 m) 0,62 0,75 1,06
Sublittoral (4-7 m) 0,26 0,65 1,57


Total individtäthet samt olika gruppers andel av individbeståndet :
  Strand
(ind/spark)
Sublitoral
(ind/m2)
Profundal
(ind/m2)
Totalt 95 204 261
Gastropoda 0 0 0
Bivalvia 0 0 0
Oligochaeta 8 3 61
Crustacea 4 18 0
Ephemeroptera 67 0 0
Trichoptera 3 11 0
Chironomidae 7 46 26
Chaoboridae 0 15 11
Övrigt 11 7 2


Artförekomst och miljöindex:
Strand Sublitoral Profundal
Antal taxa/provt. 22 9 5
varav dagsländor 3
Oligoch./Chir.-index 44 8 77
BQI-index 2,1 2,5 2,5
BMWP-index 65
ASPT-index 5,7Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se