Fiskbestånd:

Djurplankton:

Total fångst per ansträngning (1994):
  ind/nätnatt medelvikt(g)
Bottennät:
Abborre 12 34
Gädda* - -
Summa bottennät 12 34
Pelagiska nät:
Abborre 5 19
Summa pelagiska nät 5 19
Antal taxa per säsong (1992-93):
  Totalt Försurnings-
känsliga
Oligotrofi-
indikatorer
Hjuldjur 17 1 2
Hoppkräftor 5 0 0
Hinnkräftor 9 3 2

*Gädda fångades fram till 1988

  min medel max
0-8 m djup ( mm3/l) 0,58 0,78 0,88
8-12 m djup (mm3/l) 0,31 0,55 1,04
Individtäthe t (min, medel, max) inom säsong (medel, 1990-93) för olika grupper
  0-8 m djup 12 m djup
min medel max min medel max
Hjuldjur 20 130 230 8 28 52
Hoppkräftor 13 26 50 4 11 18
Hinnkräftor 2,3 5,6 9,0 0,9 3,8 6,0


Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se