Storlek och form:

Total area (km2) 0,155
Vattenytans area (km2) 0,155
Vattenvolym (Mm3) 1,080
Volym epilimnion (0-5 m) (%) 59
Maximalt djup (m) 12,5
Medeldjup (m) 7,0
Mediandjup, D50 (m) 7,4
Total strandlinjelängd (km) 2,50
Strandflikighet (%) 157
Total bottenareal (km2) 0,156
Bottenareal i epilimnion (%) 37

Avrinningsområde:

Total area (km2) 1,07
 Andel (%)
Skärgölen 17
Barrskog 51
Gles skog 4
Hygge 13
Myr, bevuxen 5
Myr, öppen 2
Ungskog 8

Hydrografi:

Tillrinningsområdets areal (km2) 0,92
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 7,5
Teor. vattenomsättningstid (år) 5,0Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Uppdaterad . Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se