Sedimentens metallhalter och giftighet :

Metallhalter (mg/kg torrvikt) och glödgningsförlust (% av torrvikt) relaterat till beräknade bakgrundshalter.
  %GF Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn
Profundalsediment 42 2,7 37 44 0,44 37 200 250
Bakgrundshalt - 0,4 35 20 0,10 30 10 175
Kontamineringsfaktor - 6,8 1,1 2,2 4,4 1,2 20 1,4

Biotest med hinnkräftor (Daphnia magna) visar att substanser utlakade ur detta sediment orsakar starkt förhöjd dödlighet.Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se