Växtplankton:

Total biovolym, 0-4 m (månadsmedel, min, max 1989-93)
Total biovolym, 0-4 m (månadsmedel, min, max 1989-93)
Total biovolym, säsongmedel (april-okt), 1989-93 ( mm3/l):
min medel max
0-4 m djup0,454 0,572 0,870
Olika alggruppers volumsandel (%)
Cyanophyceæ 0
Cryptophyceæ 19
Dinophyceæ 9
Raphidophyceæ 0
Chryso- &Haptophyceæ 29
Bacillariophyceæ 12
Chlorophyta 29
Övrigt 0


Mest massutvecklande och mellanårsvariabla grupp: Chlorophyta (släkte: Chlorella)

Antal taxa per säsong (1992-93): 81
Antal taxa i aug/medelant. taxa/mån: 42/42
Antal försurningsgynnade arter: 2
Antal eutrofigynnade arter : 1Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se