Bottendjur:

Total biomassa 1989-93, höst (g/m2)
  min medel max
Profundal (8-13 m] 0,35 1,26 2,92
Sublittoral (4-7 m) 1,77 3,33 6,14


Total individtäthet samt olika gruppers andel av individbeståndet :
  Strand
(ind/spark)
Sublitoral
(ind/m2)
Profundal
(ind/m2)
Totalt 134 2970 650
Gastropoda 3 0 0
Bivalvia 2 9 3
Oligochaeta 7 8 70
Crustacea 25 16 11
Ephemeroptera 21 2 0
Trichoptera 10 2 0
Chironomidae 17 60 8
Chaoboridae 0 0 6
Övrigt 15 3 2


Artförekomst och miljöindex:
Strand Sublitoral Profundal
Antal taxa/provt. 52 23 5
varav dagsländor 7 2
Oligoch./Chir.-index 31 17 87
BQI-index 3,5 3 1,2
BMWP-index 156
ASPT-index 6,1Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se