Fiskbestånd:

Djurplankton:

Total fångst per ansträngning (1994):
  ind/nätnatt medelvikt(g)
Bottennät:
Abborre 18 79
Mört 19 26
Gers 5 7
Sutare X 1600
Gädda X 490
Summa bottennät 42 63
Antal taxa per säsong (1992-93):
  Totalt Försurnings-
känsliga
Oligotrofi-
indikatorer
Hjuldjur 8 1 0
Hoppkräftor 5 1 1
Hinnkräftor 4 1 2Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se