Enångersån, Gävleborgs län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 134,2
Vattendragslängd (km) 164,7
Höjd över havet (m) 0-350
Flodområde 46/47-Enångersån
Topografisk karta 15H-NV,15H-SV, 15G-NO,15G-SO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Holmen elfiske

682638

155031

Västra Lövås vattenkemi
bottenfauna
elfiske

682605

155185

Östra Lövås elfiske

682613

155230


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se