Medverkande i IKEU-programmet

Styrgrupp inom Naturvårdsverket:

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, Tel. 08-6981000, Fax 08-202925

Per Olsson; e-mail: Per.Olsson@naturvardsverket.se

Ulrika Stensdotter-Blomberg; e-mail: Ulrika.Stensdotter@naturvardsverket.se

Laboratorier och kontaktpersoner:

Institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet, Box 7050, 750 07 Uppsala. Tel. 018-673110, Fax 018-673156

Tobias Vrede (projektledare), e-mail: Tobias .Vrede@vatten.slu.se

Stina Drakare, e-mail: Stina.Drakare@vatten.slu.se

Jens Fölster, e-mail: Jens.Fölster@vatten.slu.se

Willem Goedkoop, e-mail: Willem.Goedkoop@vatten.slu.se

Anders Wilander, e-mail: Anders.Wilander@vatten.slu.se

Gunnar Persson, e-mail: Gunnar.Persson@vatten.slu.se

Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium, 178 93 Drottningholm. Tel. 08-6200400, Fax 08-7590338

Kerstin Holmgren, e-mail: Kerstin.Holmgren@fiskeriverket.se

Björn Bergquist, e-mail: Bjorn.Bergquist@fiskeriverket.se

Magnus Dahlberg, e-mail: Magnus.Dahlberg@fiskeriverket.se

Maja Reizenstein, e-mail: Maja. Reizenstein@fiskeriverket.se

Institutionen för tillämpad miljövårdsvetenskap (ITM), Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm. Tel. 08-6747000, Fax 08-6747636

Hans Borg, e-mail: hans.borg@itm.su.se

Cecilia Andrén, e-mail: cecilia.andren@itm.su.se

Frida Edberg, e-mail: frida.edberg@itm.su.se

Marcus Sundbom, e-mail: marcus.sundbom@itm.su.se

Teresia Wällstedt, e-mail: teresia.wallstedt@geo.su.se

Konsulter:

Amelie Jarlman, Jarlman HB, Lund

Maria Karlsson, Forskall, Mattmar

Terttu Finney, Helsingfors

Kalkningsprogrammets sakstödjare:

Tobias Haag, länsstyrelsen i Jönköping

Fredrik Nilsson, länsstyrelsen i Västra Götaland

Johan Ahlström, länsstyrelsen i Västerbotten

Tidigare medverkande inom IKEU:

Per-Erik Lingdell och Eva Engblom, Limnodata HB

Ingemar Renberg, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet

Matilda Norberg, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 09-07-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se