Publikationer


pdf-filer vid Institutionen för miljöanalys

Anm: pdf-filer finns även för vissa rapporter i institutionens internserie , årsrapporter samt för vissa avhandlingar och examensarbeten

Institutionen för miljöanalys:


Informationshäfte,1999 (952KB)

Informationshäfte 2006 (2,1 MB)

 

Främmande och invasionsbenägna vattenväxter i Sverige:

Artikel Nr 5 (672 KB) i Svensk Botanisk Tidskrift 100(1)

 

Vattnens färg:

Vattnens färg är en broschyr riktad mot de ansvariga för dricksvattenproduktionen i Norden. Den tar upp frågor som berör varför vattnens färg (humushalt) varierar geografiska och tidsmässiga i Skandinaviska sjöar och vattendrag.
Broschyren är tillgänglig på svenska, finska/suomi, norska/norsk och engelska/English (1,3 MB).

 

Sjöar & vattendrag årsskrift från miljöövervakningen 1997:

Del 1 (1,8 MB), del 2 (2MB)

 

Nytt från Institutionen för miljöanalys:

Nr 1, 1994 (385 KB)

Nr 2, 1995 (144 KB)

Nr 3, 1996 (144 KB)