Institutionen avser att ge översikter över olika typer av miljöstörningar eller problemkomplex med anknytning till vår verksamhet. Tonvikten ligger på en bred presentation med många aspekter, snarare än att gå på djupet i smala problemsegment. Därtill prioriteras tillståndet i Sverige och dess utveckling berättad med numeriska uppgifter så långt som möjligt. Först ut är eutrofiering eller övergödning av sjöar och metaller . Övriga områden kommer att behandlas framgent.Uppdaterad 01-03-16. Kommentarer eller frågor till:
Knappbild (till IMA:s hemsida ) Kjell Johansson, Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se