Riksinventering 2000

Kemisk provtagning av sjöar och vattendrag

Nivån i flaskan visar andel inkomna prover för vattenkemisk analys

Kartpresentation av registrerade prov för sjöar resp. vattendrag

Bilder från det kemiska laboratoriet

Provtagningsjournalen kan hämtas här som pdf-fil: (768K)

Planerad provtagning:
version 2001-01-12

Län
Antal sjöar

totalt

Antal sjöar

metaller

Antal sjöar

aluminium

Anmärkning
Antal vattendrag

totalt

Antal vattendrag

aluminium

Anmärkning
Norrbotten
671
216
44
-
118
36
-
Västerbotten
353
135
44
-
69
16
-
Jämtland
284
97
14
-
44
2
-
Västernorrland
166
55
13
-
37
5
-
Dalarna
222
85
41
-
58
32
-
Gävleborg
144(98)
49
21
-
42
20
-
Värmland
152
51
18
-
35
26
-
Örebro
72
22
12
-
12
3
-
Västmanland
70
24
7
-
13
4
-
Uppsala
30(24)
12(24)
1
-
15
0
-
Stockholm
40(128)
16(128)
2
-
20(16)
2
-
Södermanland
34
15
2
-
14
1
-
Västra Götaland
268(52)
87
32
-
68
18
-
Östergötland
92(41)
31(12)
7
-
27
3
-
Halland
75
25
5
-
17
5
-
Jönköping
90(55)
31
12
-
28
11
-
Kalmar
106
35
11
-
26
15
-
Kronoberg
80
27
17
-
13
9
-
Gotland
10(4)
5
0
-
7(3)
0
-
Blekinge
47
15
8
-
11
4
-
Skåne
57(13)
21
8
-
33
4
-