Sjöinventeringar våren 2008

av ca 4900 sjöar

Detta innebär att:

* Provtagning pågår från mars till juni och drygt 1200 liter ytvatten kommer att skickas till SLU och ITM från hela landet

* Institutionen för miljöanalys på SLU koordinerar arbetet, analyserar proverna (exkl. aluminium) och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Analys av totalaluminium görs av ITM som för 363 sjöar även kommer att utföra aluminium-fraktionering

* Sjöinventeringarna finansieras av Naturvårdsverket.

Provtagningsstatus etc

aktuell karta över provtagna sjöar:

* Kalkmålsjöar

* Kalkreferenssjöar

* Kalkmål- och kalkreferenssjöar


* Data (Excel-fil 2 MB) från denna Kalkmålssjö- och Kalkreferenssjöinventering


Provtagningen inleddes 2008-03-24 med prov från Västra Götalands läns nordvästra del

T.o.m 2008-04-14 har 1087 prov registrerats

T.o.m 2008-04-28 har 2097 prov registrerats

Provtagningsuppehåll 2008-04-28 - 2008-05-07

T.o.m 2008-05-20 har 3136 prov registrerats

T.o.m 2008-05-31 har 3964 prov registrerats

Provtagningen avslutad 2008-06-13. Av planerade 4931 prov från 4886 sjöar kunde 4899 utföras

Helikopterprovtagningen utförs av Westhelicopter AB

2008-12-16

Ansvarig för årets inventering är Jens Fölster, telefon 018-673126