Artkompendium från kursen

Taxonomi och släktskapsförhållanden hos

loricaförsedda och skalbärande chrysofyter

Uppsala 15-18 maj 2000

Under maj 2000 arrangerade Institutionen för Miljöanalys en kurs i taxonomi och släktskaps- förhållanden hos loricaförsedda och skalbärande chrysofyter (guldalger) inom klasserna Chrysophyceae och Synurophyceae. Dr. Jørgen Kristansen från Botaniskt Institut  vid Köpenhamns universitet, som är specialist på särskilt skalbärande former, hade inbjudits som kursledare. Mycket tid ägnades mikroskoparbete med både ljus- och transmissions– elektronmikroskopi.  Under kursen presenterades också vanliga och ovanliga chrysofyter i de Nordiska länderna av kursdeltagare. Dessutom redovisades en global utbredningsbild av skalbärande arter av kursledaren. En fotosammanställning över på kursen genomgångna arter presenteras här tillsammans med måttuppgifter angivna i olika floror. Fotografierna är tagna av Jørgen Kristansen (elektromikroskopiska bilder) och Eva Herlitz (övriga bilder).

Kursansvariga var Eva Willén, Eva Herlitz och Anne-Marie Wiederholm


In May 2000 a course in Chrysophyte algal taxonomy (within the classes Chrysophyceae and Synurophycea) and recent classification advances was organized at the institute of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences. Dr. Jørgen Kristiansen from the Botanical Institute of the University of Copenhagen acted as course-coordinator. The focus was directed on loricated and scale-bearing chrysophytes with much time devoted to light-microscopical and electron-microscopical work using mainly living material collected during one day´s field-trip to lakes surrounding Uppsala, central Sweden. A comparison of common and rare chrysophytes in the Nordic countries  was presented by participants of the course and the coordinator concluded the course by giving a general biogeographical survey of the world-wide distribution of the scale-bearing species.

A photo-compilation of species demonstrated during the course is presented below together with some characters and measurements taken from a number of presented references. The electron-microscopical photos are taken by Jørgen Kristiansen and the others by Eva Herlitz.

Arrangement responsibilities were held by Eva Willén, Eva Herlitz and Anne-Marie Wiederholm.
Artgrupp 1
Chrysococcus spp.
C. cordiformis
Chrysolykos planctonicus
C. calceatus
Kephyrion cf. litorale
Pseudokephyrion entzii

Artgrupp 2
Dinobryon borgei
D. suecicum
D. crenulatum
D. cf. njakajaurense
D. cylindricum
D. cylindricum var. alpinum
D. sociale
D. sociale var. americanum
D. bavaricum
D. divergens
Artgrupp 3
Spiniferomonas trioralis
Chrysosphaerella brevispina
Synura spinosa
S. petersenii

Artgrupp 4
Mallomonas caudata
M. punctifera
M. hamata
M. heterospina
M. pugio
M. akrokomos
M. tonsurata
M. acaroides