Artkompendium

Artgrupp 3

Referenser och artkommentarer. Artgrupp 1,2,4

18a. Spiniferomonas trioralis, hel cell.

18b. Spiniferomonas trioralis, plattfjäll (TEM),

18c. Spiniferomonas trioralis, tagg (TEM).
19. Chrysosphaerella brevispina, plattfjäll (TEM).

20a. Synura spinosa, levande koloni.

20b. Synura spinosa, främre fjäll och ett bakre fjäll.20c. Synura spinosa, främre fjäll (TEM).

21a. Synura petersenii, fjäll (TEM).21b. Synura petersenii, fjäll (TEM).