Introduktion
Al  As  Cd  Co  Cr  Cu  Fe  Hg  Mn  Ni  Pb  V  Zn
Dataunderlag

Kartrepresentationer av metaller i sediment för nationella referenssjöar 1998-2000

Kartorna som presenteras här är skapade genom en linjärinterpoleration utifrån en medianfiltrerad matris med punktavstånd 100 km där medianvärde för alla punkter inom 250 km radie använts. Se bilden till höger.

Maxdjupet för sedimentprovet är för några sjöar skiktet 28-30 cm men för flertalet sjöar gäller 30-32 cm.

Dataunderlag för dessa kartor finns här.