Welcome to GoLive CyberStudio 3
Diagram över zinkförekomst i vattendrag


Metaller i sjöar och vattendrag-
Zink


Regionindelningen följer Sveriges naturgeografiska regioner och en bearbetning av de vattendragsgeografiska regioner som använts av vattendragsutredningen (SOU 1996:155)

Karta Zn

 

 

Om kartor och diagram


Welcome to GoLive CyberStudio 3
Textsida  |  Naturvårdsverket  |  SLU, Miljöanalys

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Kjell Johansson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se