Riksinventering 2000

Biologisk provtagning av sjöar och vattendrag

Odonata Epithera sp.

Kartpresentation av registrerade prov för sjöar och vattendrag för enbart sjöar resp. vattendrag

Bilder från bottenfauna prov: exempel 1, exempel 2.

Provtagningsjournalen kan hämtas här som pdf-fil: (768K)

Planerad provtagning:
version 2000-11-23

Län
Antal sjöar

totalt

Anmärkning
Antal vattendrag

totalt

Anmärkning
Norrbotten
145
-
118
-
Västerbotten
97
-
69
-
Jämtland
68
-
44
-
Västernorrland
35
-
37
-
Dalarna
54
-
58
-
Gävleborg
31
-
42
-
Värmland
38
-
35
-
Örebro
15
-
12
-
Västmanland
14
-
13
-
Uppsala
10
-
15
-
Stockholm
6
-
20(16)
-
Södermanland
12
-
14
-
Västra Götaland
58
-
68
-
Östergötland
22
-
27
-
Halland
17
-
17
-
Jönköping
23
-
28
-
Kalmar
23
-
26
-
Kronoberg
16
-
13
-
Gotland
3
-
7(3)
-
Blekinge
10
-
11
-
Skåne
18
-
33
-