Sjöinventeringar hösten 2007

av ca 5700 sjöar

Detta innebär att:

* Provtagning pågår september till december och drygt 2000 liter ytvatten kommer att skickas till SLU från hela landet

* Institutionen för miljöanalys på SLU koordinerar arbetet, analyserar alla prover och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Sjöinventeringarna finansieras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelser ute i landet deltar med provtagare.

Provtagningsstatus etc

aktuell karta över provtagna sjöar:

* Samtliga sjöar

* Nationella omdrevssjöar

* Extra (regionala) omdrevssjöar

* Samtliga omdrevssjöar och klassade pH-värden

* Kalkmålsjöar

* Kalkreferenssjöar

* Kalkmål- och kalkreferenssjöar


* 2005 års inventerings klassade pH-värden

* 2000 års inventerings klassade pH-värden

* Data från denna omdrevs- och tidigare nationella sjöinventeringar

* Data (Excel-fil 2 MB) från denna Kalkmålssjö- och Kalkreferenssjöinventering


Provtagningen inleddes 2007-09-16 och kommer att indelas i flera provtagningsomgångar. Detta för att säkerställa att sjöarnas vattentemperatur är tillräcklig låg för att vattenmassan skall vara omblandad.

Första provtagningsomgången (omfattande Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län) avslutades 2007-10-22 med prov från 1339 sjöar.

Andra provtagningsomgången (omfattande Hälsinglands och Dalarnas län) avslutades 2007-11-12 med prov från 397 sjöar.

Tredje provtagningsomgången (omfattande Värmlands och Örebro län) avslutades 2007-12-02 med prov från 1014 sjöar.

En fjärde provtagningsomgång (omfattande Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län) inleddes med ytterligare en helikopter 2007-11-20 och avslutades 2007-12-06 med prov från 368 sjöar.

De två sista provtagningsomgångarna (omfattande Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län resp. Västra Götalands och Hallands län) inleddes 2007-12-03 där 1151 resp 1144 sjöar skall provtas.

Den femte provtagningsomgången (omfattande Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län) avslutades 2007-12-17 med prov från 1019 sjöar.

Den sjätte provtagningsomgången (omfattande Västra Götalands och Hallands län) avslutades 2008-01-14 med prov från 1143 sjöar samt komplettering med 128 inom rutt fem.

Sjöprovtagningen avslutades 2008-01-31. Totalt togs 5780 prov från 5650 sjöar

Helikopterprovtagningen utfördes av Westhelicopter AB

2008-02-01

Ansvarig för årets inventering är Jens Fölster, telefon 018-673126